Algemeen

2Vanhorssen.com verleent u via deze disclaimer hierbij toegang tot www.seo-teksten-laten-schrijven.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door 2Vanhorssen.com en derden zijn aangeleverd. 2Vanhorssen.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van 2Vanhorssen.com.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 2Vanhorssen.com. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Hyperlinks

2Vanhorssen.com controleert, maakt en/of onderhoudt de websites waarnaar wordt gelinkt niet. Voor de inhoud van deze websites wij dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 2Vanhorssen.com. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 2Vanhorssen.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.